logo-educo
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05

EDUCO je tu pro Vás,

a Vaše děti. Pomocí nejmodernějších metod poskytujeme komplexní službu v oblastech, jako jsou například individuální a skupinové terapie pro děti předškolního i školního věku, psychologická a speciální pedagogická vyšetření, doučování, vyšetření školní zralosti a laterality a dalších terapeutických technik. Viz Naše služby

ZAS JÁ, PROČ JÁ

skupinový program pro 8-10 dětí vhodný pro děti od 12-15 let

  • preventivní skupinový program
  • zlepšuje se sebeovládání, seberegulace, komunikace
  • děti jsou schopny podřídit se a neprosazovat za každou cenu svůj názor
  • těžištěm programu jsou relaxační techniky

Vhodnost pro děti

  • program vhodný pro děti staršího školního věku
  • s diagnózou LMD, ale i pro děti bez obtíží

Cvičení probíhá 1x týdně v 60- ti minutových lekcích.
Celý program sestává z 10 sezení.
Před zahájením programu se uskuteční hromadné setkání rodičů.
Po ukončení proběhne setkání s rodiči každého dítěte zvlášť za účelem zhodnocení a sdělení poznatků o dítěti, včetně výchovných závěrů.

Ceny

Cena za celý program: 2000,- Kč
V ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné materiály a pomůcky pro práci ve skupině i pro každé dítě.

Image

EEG - BIOFEEDBACK

Preventivní skupinový program

terapie pomocí počítačových her, které klient ovládá pouze myšlenkovou aktivitou a silou vůle jedná se o sebe-učení mozku pomocí zpětné biologické vazby Více o programu

Image

Těším se do školy

Individuální přípravná metoda

Program dítě absolvuje za 40 týdnů. Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 20-30 minut.
Více o programu

Image

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA

Speciální tréninkový program

Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 15-20 minut. Kontrolní náprava se provádí 1x za 14 dní
Více o programu