logo-educo
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05

EDUCO je tu pro Vás,

a Vaše děti. Pomocí nejmodernějších metod poskytujeme komplexní službu v oblastech, jako jsou například individuální a skupinové terapie pro děti předškolního i školního věku, psychologická a speciální pedagogická vyšetření, doučování, vyšetření školní zralosti a laterality a dalších terapeutických technik. Viz Naše služby

Psychologická vyšetření dětí, které mají tyto potíže

upoutávkaděti neklidné, nesoustředěné, které nevydrží déle u jedné činnosti, vyrušují, provokují druhé, stále pobíhají, nevydrží sedět v klidu, jsou hluční. Tyto projevy chování se objevují již v předškolním věku a čím dříve se zahájí jejich náprava, tím je výsledek rychlejší a snazší. Problémy ve škole jsou pak mnohem menší.

upoutávkaděti, které v předškolním věku nerady kreslí, odmítají malovat. Ve školním věku pak mají potíže ve psaní – píší pomalu, písmo je neúhledné, roztřesené, nestačí tempu třídy, tlačí na tužku, doma píší úkoly i 2 hodiny. Chybují často v přepisu nebo diktátu.

upoutávkaděti, které mají problémy ve čtení – čtou nerady, odmítají knížky. Zaměňují písmena, domýšlejí si slova, čtou pomalu, ne plynule, neví, co čtou.

upoutávkaděti, které mají problémy v matematice – potíže mají s logickým uvažováním, dělají jim potíže určování většího a menšího počtu předmětů, nedokáží k číslu přiřadit správný počet, výrazné potíže mají při řešení slovních úloh. V geometrii pracují nepřesně, mají problémy s orientací v prostoru

upoutávkaděti, pro které je problémem výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova – děti motoricky neobratné, nešikovné, problémem je pro ně např. stříhání papíru, házení s míčem, kopání do míče, nedokáží jezdit na kole ve školním věku….

upoutávkaděti, které mají potíže s adaptací v novém kolektivu, neznámém prostředí, děti přecitlivělé, plačtivé, psychicky labilnější – odmítají spát i u prarodičů, ve školním věku nejezdí na tábory, do škol v přírodě, nemají kamarády, nenavštěvují žádné zájmové kroužky

Ceny za jednotlivá vyšetření

psychologické + speciální pedagogické vyšetření 1800,- Kč
psychologické vyšetření od 1200,- Kč
speciálně pedagogické vyšetření od 1200,- Kč
vyšetření laterality 300,- Kč
vyšetření školní zralosti 1200,- Kč
kontrolní vyšetření 1200,-Kč
psychologické vyšetření k maturitní zkoušce 1500,- Kč
profesionální orientace – volba povolání (dle požadavků) od 1200,- do 1800,- Kč
individuální pohovor (1 hodina) 300,- Kč
vyšetření IQ (dle požadavků) od 600,- Kč
osobnostní testy (dle požadavků) od 600,- Kč
zájmové dotazníky (dle požadavků) od 600,- Kč

Image

EEG - BIOFEEDBACK

Preventivní skupinový program

terapie pomocí počítačových her, které klient ovládá pouze myšlenkovou aktivitou a silou vůle jedná se o sebe-učení mozku pomocí zpětné biologické vazby Více o programu

Image

Těším se do školy

Individuální přípravná metoda

Program dítě absolvuje za 40 týdnů. Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 20-30 minut.
Více o programu

Image

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA

Speciální tréninkový program

Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 15-20 minut. Kontrolní náprava se provádí 1x za 14 dní
Více o programu