logo-educo
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05

EDUCO je tu pro Vás,

a Vaše děti. Pomocí nejmodernějších metod poskytujeme komplexní službu v oblastech, jako jsou například individuální a skupinové terapie pro děti předškolního i školního věku, psychologická a speciální pedagogická vyšetření, doučování, vyšetření školní zralosti a laterality a dalších terapeutických technik. Viz Naše služby

NAUČÍM SE POČÍTAT

individuální nápravná metoda vhodná pro děti 6 -12 let (u výrazných forem matem. obtíží i v dalším věku)

  • tréninkový program speciálně vypracovaných postupů a pomůcek na podněcování schopností pro matematiku
  • rozvíjí základní početní dovednosti
  • zmírňuje dyskalkulické obtíže

Vhodnost pro děti

  • s vývojovou poruchou matematických schopností (dyskalkulie)
  • s obtížemi v matematice
  • s prostým opožďováním základů početních dovedností
  • s podprůměrnými vlohami pro matematiku
  • se sníženými rozumovými schopnostmi

Těžištěm této nápravy jsou denní domácí cvičení s dítětem po dobu 10-15 min.

Kontrolní náprava se provádí 1x za 14 dnů (po dobu 60 minut).

Ceny

Cena za jednu lekci: 350,- Kč

Image

EEG - BIOFEEDBACK

Preventivní skupinový program

terapie pomocí počítačových her, které klient ovládá pouze myšlenkovou aktivitou a silou vůle jedná se o sebe-učení mozku pomocí zpětné biologické vazby Více o programu

Image

Těším se do školy

Individuální přípravná metoda

Program dítě absolvuje za 40 týdnů. Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 20-30 minut.
Více o programu

Image

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA

Speciální tréninkový program

Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 15-20 minut. Kontrolní náprava se provádí 1x za 14 dní
Více o programu