logo-educo
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05

EDUCO je tu pro Vás,

a Vaše děti. Pomocí nejmodernějších metod poskytujeme komplexní službu v oblastech, jako jsou například individuální a skupinové terapie pro děti předškolního i školního věku, psychologická a speciální pedagogická vyšetření, doučování, vyšetření školní zralosti a laterality a dalších terapeutických technik. Viz Naše služby

METODA DOBRÉHO STARTU

nápravná metoda a vhodná prevence specifických poruch učení
přípravná metoda pro vstup do ZŠ
vstupní etapa výuky čtení, psaní, počtů
napomáhá k rozvoji řeči a grafomotoriky
cvičí rytmizaci metoda probíhá hravou formou – nositelem je píseň, pohyb, vyprávěný příběh, zpěv…

Vhodnost pro děti

s diagnózou specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
vhodná zvláště pro děti, které měly odklad školní docházky a nyní navštěvují 1.třídu
vysoce účinná již u dětí v předškolním věku (zejména v roce odkladu školní docházky, nebo jeden rok před vstupem do ZŠ)
Cvičení MDS probíhá 1-2 týdně v 60- ti minutových lekcích v průběhu školního roku.
Celá metoda se skládá z 50 lekcí.
Před zahájením cvičení se uskuteční hromadné setkání rodičů.

Ceny

Cena za celý program: 5000,- Kč (50 hodin)
V ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné materiály a pomůcky pro práci ve skupině i pro každé dítě.

Image

EEG - BIOFEEDBACK

Preventivní skupinový program

terapie pomocí počítačových her, které klient ovládá pouze myšlenkovou aktivitou a silou vůle jedná se o sebe-učení mozku pomocí zpětné biologické vazby Více o programu

Image

Těším se do školy

Individuální přípravná metoda

Program dítě absolvuje za 40 týdnů. Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 20-30 minut.
Více o programu

Image

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA

Speciální tréninkový program

Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 15-20 minut. Kontrolní náprava se provádí 1x za 14 dní
Více o programu