logo-educo
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05

EDUCO je tu pro Vás,

a Vaše děti. Pomocí nejmodernějších metod poskytujeme komplexní službu v oblastech, jako jsou například individuální a skupinové terapie pro děti předškolního i školního věku, psychologická a speciální pedagogická vyšetření, doučování, vyšetření školní zralosti a laterality a dalších terapeutických technik. Viz Naše služby

Klady a zápory hyperaktivity a hypoaktivity

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder – hyperaktivita
ADD – Attention Deficit Disorder - hypoaktivita

Děti hyperaktivní:
- zvýšeně aktivní, neklidné, nevydrží sedět na jednom místě, vyskakují z lavic, pobíhají, vrtí se na židli, kopou nohama, houpají se, stále si s něčím hrají nevydrží dlouho v klidu
Děti hypoaktivní:
- sníženě aktivní, velmi pomalé, těžkopádné, utlumené až apatické, nereagují rychle na pokyny, nestíhají vypracovat zadané úkoly, bývají ve všem poslední
- podle posledních průzkumů trpí ADHD nebo ADD až každé šesté dítě
- mezi chlapci jich je až 20%, mezi dívkami 8%

Příčiny ADHD a ADD - dědičnost
Pokud ADHD má:

- příbuzný – 5% pravděpodobnost
- sourozenec – 30%
- jeden z rodičů - 50 % (rodiče trpěli obdobnými potížemi v učení např. v matematice, v českém nebo cizím jazyce, ve čtení, měli potíže s chováním)

Další příčiny ADHD a ADD
- komplikace během těhotenství, při porodu a po porodu – 40 % (rizikové těhotenství, virové infekce, psychický stres, úrazy, kouření a používání alkoholu v těhotenství, vleklé, klešťové, předčasné porody – odkysličení mozku dítěte, poporodní žloutenka)
- pozdější vlivy – 10 % (vysoké horečky v prvních letech života, encefalitida-zánět mozku, meningitida-zánět mozkových blan, úrazy hlavy, otřes mozku s bezvědomím) Jednotlivé vlivy se mohou vyskytnout i společně - k dědičné dispozici se může přidat porodní trauma.

Projevy ADHD a ADD
Děti předškolního věku mají největší potíže:
- udržet pozornost – vytrvat v úsilí zaměřeném na daný úkol
- s nepozorností, nadměrnou aktivitou a impulsivitou
- častější je u nich opožděný vývoj řeči – první slova začínají říkat v 1,5 roce
- jejich chování je neutlumené
- slabá seberegulace vlastních reakcí na nejrůznější podněty
- ve školním věku se u nich projevují častěji specifické poruchy učení

1) Deficit pozornosti: Dítě si nevydrží hrát s jednou hračkou delší dobu Děti jsou těkavější – nejvýraznější potíže mají u úkolů, které je nezaujaly Děti jsou méně vytrvalé při plnění úkolů, hlavně takových, které nepřinášejí bezprostřední odezvu Děti jsou zbrklé, rozlítané, nic nedotáhnou do konce Pozornost je lehce odklonitelná k zajímavějšímu Snadno se nechají rozptýlit vedlejšími podněty

2) Impulsivita: Děti bývají odbrzděné, hyperaktivní a nadměrně impulsivní Odpovídají rychle, aniž by čekaly, až budou dokončeny instrukce, aniž by vyslechly, co se od nich požaduje Při hrách mají potíže čekat, až na ně přijde řada Častěji se dopouštějí chyb z nepozornosti Nedostatečně zvažují důsledky svého jednání Častěji se zapojují do rizikových činností Častější jsou u nich různé úrazy Jejich chování je méně sociálně únosné

3) Nadměrná aktivita: Výrazná je motorická aktivita horních a dolních končetin Hlasová aktivita Neklid, vrtění se, různé pohyby těla, často neúčelné Děti bezcílně pobíhají po místnosti Bez ustání pohybují rukama a nohama Hrají si s předměty, které nemají žádný vztah k zadanému úkolu Povídají si s dětmi v nevhodnou dobu Skáčou druhým do řeči, vše komentují Vydávají atypické zvuky Neobléknou se a již jsou venku Sedavé aktivity pro ně jsou nudou a nepřekonatelnou námahou

Potíže dětí s ADHD nebo ADD
Potíže s jemnou i hrubou motorikou:
- jsou neobratné, nešikovné
- pohyby jsou nekoordinované
- mají problémy v sebeobsluze - zavazování tkaniček, zapínání knoflíků
- mají problémy při jídle - jezení příborem
- potíže s písmem neúhledné, neuspořádané)
- problémy v Tv, Vv, Pv…

Následující stránka >>>

Informace pro rodiče

Ilustrační fotografie

image

Terapie pomocí počítačových her...

Image

EEG - BIOFEEDBACK

Preventivní skupinový program

terapie pomocí počítačových her, které klient ovládá pouze myšlenkovou aktivitou a silou vůle jedná se o sebe-učení mozku pomocí zpětné biologické vazby Více o programu

Image

Těším se do školy

Individuální přípravná metoda

Program dítě absolvuje za 40 týdnů. Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 20-30 minut.
Více o programu

Image

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA

Speciální tréninkový program

Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 15-20 minut. Kontrolní náprava se provádí 1x za 14 dní
Více o programu