logo-educo
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05

EDUCO je tu pro Vás,

a Vaše děti. Pomocí nejmodernějších metod poskytujeme komplexní službu v oblastech, jako jsou například individuální a skupinové terapie pro děti předškolního i školního věku, psychologická a speciální pedagogická vyšetření, doučování, vyšetření školní zralosti a laterality a dalších terapeutických technik. Viz Naše služby

DÍLČÍ OSLABENÍ VÝKONU

individuální nápravná metoda vhodná pro děti 6-13 let

tréninkový program na odstraňování dílčích oslabení výkonu, která bývají hlavní příčinou obtíží při učení pomocí těchto cvičení se vytvářejí nová nervová spojení, která umožní optimálně využít všechny schopnosti mozku

Vhodnost pro děti

s LDM, ADHD, ADD (poruchy pozornosti a soustředění, hyperaktivita, hypoaktivita)
s poruchami chování(impulzivita, vznětlivost, hyperaktivita)
se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
s obtížemi v matematice (dyskalkulie)

Základem této metody je především domácí každodenní cvičení 7-10 min po dobu nejméně 3 měsíců (zapomenete-li 1 den – nutno nahradit celým týdnem).
Kontrolní náprava se provádí 1x za 2 týdny (po dobu 60 minut).

Ceny

Cena za vstupní vyšetření: 400,- Kč
Cena za každou další kontrolu:350,- Kč

Image

EEG - BIOFEEDBACK

Preventivní skupinový program

terapie pomocí počítačových her, které klient ovládá pouze myšlenkovou aktivitou a silou vůle jedná se o sebe-učení mozku pomocí zpětné biologické vazby Více o programu

Image

Těším se do školy

Individuální přípravná metoda

Program dítě absolvuje za 40 týdnů. Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 20-30 minut.
Více o programu

Image

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA

Speciální tréninkový program

Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 15-20 minut. Kontrolní náprava se provádí 1x za 14 dní
Více o programu